Inventeringar fibernät

På uppdrag av nätägare kontrollerar vi nätets kvalitet, funktion och dokumentation. Vår inventering innefattar en rapport med nätets nuvarande status samt förslag på förbättringsåtgärder med kostnadsbudget.

Tommy Kristoffersson

Projektledare

Exempel på uppdrag

Telia

Umeå Energi

Sollefteå Stadsnät

Sweco