Förstudier fibernät

Vi undersöker olika förutsättningar för ett eventuellt byggande av nät. Vår förstudierapport innefattar en grovprojektering med ett antal olika alternativa lösningsförslag samt kostnadskalkyler.

Anders Sjödin

Projektledare

Exempel på uppdrag

Telia

Umeå Energi

Sollefteå Stadsnät

Sweco