Besiktning & Kvalitetskontroll

Uppdraget innebär att vi utför löpande kvalitetskontroller av era befintliga fiber/ teleanläggningar eller pågående entreprenader, enligt avtalshandlingar. Detta för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och att arbetet utförs kontraktsenligt.

Vi gör slutbesiktningar på hela entreprenaden eller på huvuddel, alternativt förbesiktningar fortlöpande.

Tommy Kristoffersson

Projektledare

Roger Strand

Projektledare

Exempel på uppdrag

Telia

Umeå Energi

Sollefteå Stadsnät

Sweco