Tjänster

Vi erbjuder tjänster i varierande storlek och omfattning inom telekom, bredband och installation/konstruktionsritningar.

 
 

Beställarstöd

 
 

Konstruktionsritningar

 
 

Projekt/ Byggledning

 
 

Besiktning & Kvalitetskontroll

 
 

Projektering

 
 

Inventeringar fibernät

 
 

Förstudier fibernät

 
 

Entreprenadupphandling

Beställarstöd

Konstruktionsritningar

Projekt / Byggledning

Besiktning & Kvalitetskontroll

Kontakt