Beställarstöd

Entreprenadinköpare

Vi upprättar förfrågningsunderlag till upphandling av entreprenader med projektunika handlingar som administrativa föreskrifter, teknisk/rambeskrivning, kravspecifikationer, ritningar samt övriga för entreprenaden nödvändiga bilagor.

Beställarombud

Som Ombud företräder vi er som huvudman i alla frågor inom ramen för entreprenaden och dess avtal med tillhörande handlingar. Vårt ombud har där en central roll i ekonomiska, entreprenadjuridiska samt andra uppgörelser

Vad vi erbjuder

  • Förfrågningsunderlag
  • Kravspecifikationer
  • Teknisk/rambeskrivning

Exempel på uppdrag

Telia

Umeå Energi

Sollefteå Stadsnät

Sweco