Projektledning

Våra projektledare leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom projektet med ansvar att leverera projektet enligt avtalshandling och projektdirektiv.

I rollen ingår att stämma av och säkerställa framdriften för de olika delarna i projektet genom löpande kommunikation och byggmöten, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat projektbudget, tidplan, riskanalys, progress- och betalplan.

Vad vi erbjuder

  • Tidsplaner
  • Riskanalyser
  • Kontrollplaner
  • Ekonomiuppföljningar