Tekniska konsulter

RITEK är ett personalägt oberoende konsultföretag specialiserat på projektledning. Vi har bred erfarenhet av uppdrag av varierande storlek och omfattning inom telekom, Bredband och konstruktion.

Beställarstöd

Som Ombud företräder vi er som huvudman i alla frågor inom ramen för entreprenaden och dess avtal med tillhörande handlingar. Vårt ombud har där en central roll i ekonomiska, entreprenadjuridiska samt andra uppgörelser.

Läs mer

Konstruktionsritningar

Inom detta område kan vi erbjuda framtagande av installationsritningar vid ny- och ombyggnation av bostäder, skolor, sjukhus etc.  samt konstruktionsritningar för kraft-, belysning-, tele/data-, brandlarm- och säkerhetsinstallationer.

Läs mer

Projekt /
Byggledning

Våra projektledare leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom ert projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.

Läs mer

Besiktning &
Kvalitetskontroll

Uppdraget innebär att vi utför löpande kvalitetskontroller av era befintliga fiber/teleanläggningar eller pågående entreprenader, enligt avtalshandlingar.

Läs mer

Kontakt