Vi är stolta att få vara en del av Umeå Energis satsning på ett hållbart bredband för stad och landsbygd där vi har en helhetslösning med projektledning, detaljprojektering, beredning av tillståndsansökningar, framtagande av bygghandlingar samt slutdokumentering i dpcom och COS.

Övriga uppdrag vi har är löpande kvalitetssäkringar, fortlöpande besiktningar och slutbesiktning av nät.