SWECO-Projekt mot Region Västerbotten:

  • Vid ny eller ombyggnation inom de olika sjukhusen i Västerbotten, är vi en del i projektgruppen EL för att ta fram förfrågningsunderlag vid upphandling av el-entreprenör.

SWECO-projekt mot säkerhetsentreprenörer:

  • Vi bistår entreprenörerna med installationsritningar, teleregistrering och orienteringsritningar vid installation samt upprättar relationsritningar vid projektslut.