Verksamhet- och Projektautomatisering

Automatisering av aktiviteter och dokument i projekt och verksamhet.

Med syfte att identifiera, komprimera och förenkla tidskrävande dagliga/repetitiva aktiviteter, processer och rutiner för att spara tid och resurser med bibehållen eller bättre kvalitet.