Projekt/ Byggledning

Våra projektledare leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom ert projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna.

Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.

Vad vi erbjuder

  • Tidsplaner
  • Riskanalyser
  • Kontrollplaner
  • Ekonomiuppföljningar

Anders Sjödin

Projektledare

Tommy Kristoffersson

Projektledare

Urban Wiklund

Projektledare

Exempel på uppdrag

Telia

Umeå Energi

Sollefteå Stadsnät

Sweco