Konstruktion och Projektering

Vi upprättar konstruktionsritningar samt elinstallationsritningar vid ny- och ombyggnation av bostäder, skolor, sjukhus etc. för kraft-, belysning-, tele/data-, brandlarm- och säkerhetsinstallationer.

Vi utför Teleregistrering av tele- och säkerhetssystem enligt SS4551201, utg.6 och orienteringsritningar för brandlarm, enligt SBF110

Våra installations- och konstruktionsritningar samt teleregistreringar framställs i AutoCAD och MagiCAD.

Vi utför projektering av Tele- data och fibernätsanläggningar med upprättande av Bygghandling och i förekommande fall drift- och skötselinstruktioner samt Relationshandling enligt föreskrivna krav och anvisningar, för den mest fördelaktiga tekniska och ekonomiska lösningen för ett hållbart och driftsäkert kommunikationsnät.

Normalt omfattar våra projekteringsuppdrag förstudie, planering och beredning/detaljprojektering med ansvar som BAS-P, av Tele- datanät, fastighetsstyrning, FTTX och OSN/Transportnät innefattande arbeten såsom ansöka och inhämta tillstånd och markavtal från markägare och myndigheter, upprätta arbetsbeskrivningar, mtrl-listor och egenkontroller samt i förekommande fall Bygghandling.

Vad vi erbjuder

  • Konstruktionsritningar
  • Installationsritningar
  • Teleregistrering
  • Orienteringsritningar